BOKNINGSVILLKOR

Företagsinformation

Kajakkurser Stockholm (kajakkurserstockholm.se) tillhandahålls av Vanntech AB (org. nr. 559297-9172). Den information och de bilder som finns på hemsidan ägs av företaget eller partners och får inte kopieras utan tillåtelse.

Vanntech AB
Tallkrogsvägen 91 lgh1205
122 60 Enskede
kajak@vanntech.se
Tel: 070-916 34 31

Medicinsk information och särskilda krav

Det är ditt ansvar att bedöma om den aktivitet du bokat passar dig och att söka nödvändig medicinsk rådgivning och få nödvändiga vaccinationer. Vi tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Särskilda önskemål bör lämnas vid bokningstillfället och vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dessa. Dessa speciella förfrågningar och krav utgör emellertid inte en del av villkoren i detta avtal, och vi ansvarar därför inte för underlåtenhet att tillgodose eller uppfylla sådana förfrågningar.

Du är medveten om att aktiviteten är äventyrlig och att deltagande innebär en viss personlig risk.

Ålderskrav

Lägsta ålder för att delta är 15 år. Alla under 18 år på aktivitetsdagen anses vara minderåriga. Minderåriga måste alltid ha sällskap av en vuxen. En vuxen får ha sällskap med upp till tre minderåriga.

Bokning

Bokning är bindande och görs på webplatsen Kajakkurserstockholm.se eller via e-post till kajak@vanntech.se. Du måste lämna all nödvändig information som vi begär vid bokningstillfället, oavsett om du bokar till dig själv eller för andra. Om du bokar på någon annans vägnar är det ditt ansvar att se till att all viktig information skickas till alla deltagare.

En bokningsbekräftelse kommer automatisk att skickas till dig när bokningen är klar. Om du inte får ett e-postmeddelande inom två timmer efter bokningen är det ditt ansvar att kontakta oss för att se till att inga problem har inträffat under bokningsprocessen (kontrollera även mailklientens skräppostfilter). Vid bokning, oavsett i vilken form den sker, godkänner deltagaren bokningsvillkoren samt integritetsvillkoren.

Betalning

Alla priser är i svenska kronor inklusive moms och bokningsavgift. Betalning sker antingen vid bokningstillfället eller mot faktura. Vid försenad betalning av faktura tas en påminnelseavgift ut om 40kr.

Faktura med Payson

Vi erbjuder betalsättet ”faktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är som standard 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 0 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Alternativt representera ett Företag registrerat i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickas betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Mer information och fullständiga villkor finns här:
https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen är ångerrätten ej tillämplig för fritidsaktiviteter som tillhandahålls på en bestämd dag (11§ punkt 12). Kajakkurser Stockholm erbjuder ändå kunden rätten att avboka eller att ändra en bokning, enligt villkoren nedan.

Information om pantsättning

Vid betalning mot faktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till Svea Bank AB, 556158-7634.

Presentkort

Presentkort gäller i två (2) år från utfärdandedatum. Det går inte att returnera ett presentkort. Om mottagaren inte vill gå kursen kortet är utfärdat till, kan kortet användas som betalmedel för en annan kurs. Om den andra kursen har ett lägre värde än den första, betalas ingen mellanskillnad tillbaka. Om den andra kursen har ett högre värde än den första så måste deltagaren betala mellanskillnaden.

Rätt att avboka

Deltagaren har rätt att avbeställa bokningen enligt följande.

  • Avbokningar tidigare än 14 dagar innan återbetalas helt med avdrag för administrationsavgift om 150kr.
  • Avbokningar 14 – 5 dagar innan återbetalas med 50%.
  • Avbokningar senare än 5 dagar innan återbetalas ej.

Avbokningar kommer endast att gälla när vi har fått en e-postbekräftelse på avbokningen från dig, huvudnamnet på bokningen / betalningsmottagaren. Efter avbokningen återbetalas det beloppet som vi är skyldiga till dig utan dröjsmål och inom 14 dagar efter avbokningen. Återbetalningar kommer att behandlas på samma sätt som betalningen har gjorts.

Rätt att ändra bokningen

Deltagaren har rätt att ändra bokningen fram till 5 dagar innan kursdatum mot en administrationsavgift om 150kr. Vid ändring till en kurs med lägre avgift återbetalas ej mellanskillnaden. Avbokningsvillkoren gäller i förhållande till datumet för den ursprungligt bokade kursen om ändringen görs till ett senare datum. Ändring av deltagares personuppgifter görs utan avgift, genom e-mail senast kl 18:00 dagen innan kurstillfället.

Inställd kurs

Om en kurs ställs in pga. väderleken, för liten kursgrupp, sjukdom eller annan anledning ges deltagaren rätt att utan kostnad boka om till ett senare datum. Vid begäran från deltagare återbetalas istället hela beloppet för kursavgiften. Kajakkurserstockholm.se friskrivs för ansvar för kostnader som detta kan medföra för deltagaren såsom ombokningar av transport till och från kurs.

Tvister

Alla parter bör försöka lösa tvister som rör tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan komma överens, kan tvisten granskas genom svensk lag, landsstyrelsen för konsumentklagomål eller av en vanlig domstol.